Έναρξη συνεργασίας της ECONOMIST HELLAS Α.Ε. με την Ελληνική Ομοσπονδία ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ 

...με σκοπό τη διάδοση και προώθηση του αθλήματος καθώς και την εμπορική εκμετάλλευση όλων των διοργανώσεων της Ομοσπονδίας.